Životné jubileum nášho pána farára

Dňa 09.09.2009 oslávil okrúhle životné jubileum 40 rokov náš drahý duchovný otec a farár ThLic. Miroslav Gira.

V modlitbách mu do ďalších dní života vyprosujeme od nebeského Otca pevné zdravie, hojnosť Božích milostí a nebeskú Matku prosíme o stálu ochranu.

Fotografie z omše a gratulácie k tejto príležitosti vo filiálnom kostole v Ždani si môžete pozrieť v našej galérii.

*