Roráty - Chcem sa zapojiť

Tí z vás, ktorí sa chcete aktívne podieľať na príprave štvrtkových rorátnych omší v Ždani v čase 5.30, (či už miništrovaním, spevom alebo prípravou kostola či raňajok) pozývame k sledovaniu informácií na udalosti Roraty na Facebooku.

 

Tešíme sa na vašu účasť.

 mladí z farnosti Čaňa

 

*