Primície br.Tadeáša Róberta Spišáka

Náš rodák Róbert Spišák z Čane - aktuálne br.Tadeáš - prijal v Želíve (Česko) dňa 29.08.2009 kňazskú vysviacku.

Slávnostnú primičnú sv. omšu odslúžil vo farskom kostole túto nedeľu (06.09.2009) o 10:00. Bola to krásna slavnosť a nášmu rodákovi prajeme veľa Božieho požehnania na ceste kňazstva a nech každý jeho krok sprevádza Panna Mária.

Na slávnostnej sv. omši spieval miestny mládežnícky zbor, pozvanie prijala aj Hanka Servická. Následne bolo pohostenie pre pozvaných hostí a podvečer posedenie na fare s miestnymi ľudmi.

Fotografie z tejto slávnosti si môžete pozrieť v galérii na našej farskej stránke.

*